Home

U waarde vloer op volle grond

Deze nieuwe vloeren op volle grond dienen te voldoen aan een Umax-waarde (vandaag 0,24 W/m²K). In bepaalde situaties kan het interessant zijn om de vloerisolatie alleen plaatselijk aan de randen te voorzien, waar er het meeste transmissieverlies is. In de centrale zone van de vloer is de grond warmer en is er bijgevolg minder warmteverlies U-waarde hangt af van de geometrie. Warmteverliezen doorheen een vloer op volle grond zijn niet overal gelijk. Aan de rand van een vloer op volle grond, vlak bij de buitenomgeving, is het warmteverlies groter dan in het midden van de vloer lage-energiewoning moeten vloeren op volle grond een U-waarde van 0,30 W/m²K hebben. Onderstaande detailtekeningen gaan hiervan uit. Woorden aangeduid met L vindt u terug in de infofiche ecoconstructie verklarende woordenlijst. 2. NIEUWBOUW 2.1. VLOEREN BOVEN EEN KELDER OF EEN KRUIPRUIMT De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en is het omgekeerde van de R-waarde (U = 1/R). Hoe beter het isolatiepakket, hoe lager de U-waarde. Formule: U-waarde = λ-waarde / dikte isolatie. Vul hieronder de dikte en de λ-waarde (in W/mK) van de isolatie in om de U-waarde te berekenen

Positief effect van randisolatie in de U-waarde van de

 1. Let op: aaneengesloten vloeren op volle grond met een verschillende vloeropbouw kunnen samen toch één aaneengesloten vloeroppervlakte vormen als voor de berekening van de U-waarde de vloersamenstelling met de kleinste thermische weerstand is genomen
 2. Detailberekening U-waarde vloer op volle grond Met het rekenblad kunt u de U-waarde van een vloer op volle grond gedetailleerd berekenen aan de hand van de oppervlakte en de perimeter. Dat levert vaak een betere, lagere U-waarde op. Vul die U-waarde via directe invoer in in de bibliotheek van de EPB-software Vlaanderen
 3. Minimum isolatie vloer Vloer op volle grond, vloer boven onverwarmde kelder of buitenvloer. Maximale U-waarde = 0,24 W/m²K. Het vloerpakket moet een isolatiewaarde (U-waarde) behalen dat kleiner of gelijk aan 0,24 W/m²K is. In de EPB-software wordt bij de berekening van de U-waarde rekening gehouden met het type begrenzing (volle grond, kelder,...)
 4. -eis. Voor bouwaanvragen voor 1 januari 2016 was er keuze voor vloeren op volle grond

VLOER OP VOLLE GROND Vloeropbouw met isolerende uitvulling Vloerbedekking in tegels 1-3 cm Cementgebonden chape 6-8 cm Isolatie in vaste platen Isolerende nivellerende chape Dragende betonvloer Thermische onderbreking in cellen-glas als aansluiting van vloer- en muurisolati er op volle grond Tabel CEN 1: overzicht van de individuele CEN indicatoren voor de varianten 'vloer op volle grond' klimaats- verandering ozon- aantasting verzuring (land) vermesting fotochem. oxidant-vorming uitputting - niet fossiel uitputting - fossiel kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg C2H4 kg Sb eq MJ, net cal Vloer op grond Vloeren Een vloer boven een kruipruimte heeft geen rechtstreeks contact met de grond, maar de warmtestroom vloeit via de kruipruimte rechtstreeks en via de grond naar de buitenomgeving. Een extra overdracht treedt op indien de onderliggende ruimte geventileerd is met buitenlucht

Vloerisolatie: vloeren op volle grond Gemiddeld 15 % van de warmte gaat verloren via de vloer. Op het vlak van wooncomfort is een geïsoleerde vloer heel belangrijk: als de vloer minder koud aanvoelt, kan de kamertemperatuur 2°C lager staan om eenzelfde comfortgevoel te realiseren dan bij een koude vloer Vloer op volle grond De meeste bestaande woningen bezitten een vloer op volle grond. De opbouw van deze bestaande vloer is meestal niet meer dan een tegel geplaatst in een zand-cementbed. Daaronder zit dan gewoonweg de volle grond. Deze vloeropbouw voldoet bouwfysisch gezien niet meer aan het hedendaags wooncomfort U-waarde van vloeren op volle grond; Met dit rekenblad kan u de U-waarde gedetailleerd berekenen van een vloer op volle grond. Dat levert vaak een betere U-waarde op die u via directe invoer kan invullen in de EPB-software. (rekenblad al geïplementeerd in EPB-software 3G) Lineaire warmteweerstand van een leidinsegment voor warm tapwate IJzeren netten over de hele oppervlakte (ook over de kelder). Dit zorgt ervoor dat de vloerplaat één groot geheel word. Deze netten komen rechtstreeks op de welfsels maar boven de volle grond moeten ze ongeveer een 3-4 cm van de folie liggen om optimale sterkte te verkrijgen. Hiervoor kan je speciale blokjes kopen waarop je de netten kan leggen

2 vloer garage si +( si of se ) Buitenmuur zonder / niet verluchte spouw 0,13 + 0,04 0,17 = Buitenmuur met matig verluchte spouw 0,13 + 0,04 0,17 = Buitenmuur met sterk verluchte spouw 0,13 + 0,13 0,26 = Binnenmuren 0,13 + 0,13 0,26 = Muur in contact met volle grond 0, ,13 = Vloer op volle grond 0, ,17 = Vloer boven kruipruimte of buitenomgeving 0,17 + 0,04 0,21 = 0,21 Vloer met warmtestroom. Vloerplaat aan maaiveld op volle grond Vul hieronder de juiste waarde in en klik op oplossen. Als de U-waarde OF de R-waarde groen is voldoet men aan de normen. dikte muur (w) m. dikte beton in vloer (d1) m. dikte vloerisolatie (d2) m. type vloerisolatie U-waarde W/m 2 K. R-waarde m 2 K/W. voldoet aan EPB norm. Wanneer u de vloer toch gedetailleerd wenst in te voeren moet dit handmatig gebeuren of berekent u de U-waarde van de vloer gedetailleerd met de EPB-software 3G. Deze berekening houdt u bij als stavingstuk. Voor vloeren op volle grond dicht bij het maaiveld kan u ook het extern rekenblad gebruiken dat hiervoor speciaal is ontwikkeld

De simulatie van de koudebrug naar de bodem vergt een dubbele berekening: het volledige detail en het detail. waarbij enkel de invloed van de bodem is beschouwd (zie Ug waarde hieronder). SCHEIDINGSCONSTRUCTIES Lengte U-waarde. Gevel. Voerplaat op volle grond. 1,00. 5,00. m. m Ug (!) 0,195. 0,160. W/(m².K) W/(m².K) GEDETAILLEERDE BEREKENING. 19,0 m² vloer is niet geïsoleerd. Door de vloer op volle grond bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K Ik ga deze week starten met het verwijderen van oude tegels die op zand en volle grond liggen. Dan zou ik de vloer willen isoleren maar heb beetje advies nodig. Moet ik de isolatieplaten op beton leggen of mag dit ook op de volle grond met daar tussen grond en isolatie een platiek folie? Welke.. AANSLUITING GEVELVOET - VLOERPLAAT OP VOLLE GROND - Om de warmteverliezen aan de rand van de vloerplaat te beheersen is hier gerekend met een verlenging van de. weg van de minste weerstand. De invloed van het metalen hoekprofiel (isolatiedrager) is belangrijk; een thermische. onderbreking is bijgevolg onmisbaar. Er is gerekend met een vol profiel Voor het aanbrengen van de membranen ter verzekering van de regendichtheid en de luchtdichtheid van de aansluiting verwijzen we naar detail nr. 2.0 (TV 264 p. 46).Vermits de aanhechting van deze membranen op de ondergrond niet bestand is tegen waterdruk, dient men, behalve in zeer doorlatende gronden, een drainering te voorzien tegen de gevelvoet

Het gaat hier om 87m² vloer op volle grond en 12m² vloer die grenst aan de kelder. Ik heb al wat opgezocht over de mogelijkheden, maar om dit aan te pakken zou de volledige vloer uitgebroken + uitgegraven moeten worden en zouden we dan de volledige opbouw opnieuw moeten doen naar hedendaagse normen. Dit lijkt ons budgetair gezien onbegonnen werk AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND EPB-AANVAARD JA Sch.: 1/10 OF OF OPTIE 2 OPTIE 1 Bij het ontwerp van dit detail is de keuze mogelijk : optie 1 of optie 2. De combinatie van de 2 opties kan interessant zijn in het geval van passiefbouw Volle grond Het isoleren van een vloer op volle grond is heel wat moeilijker. Het vergt meer werk en het opbreken van de bestaande vloer brengt heel wat afval met zich mee. Je dient ook rekening te houden met bestaande elektriciteitsleidingen en waterleidingen die onder of in de vloer liggen Vloer op volle grond: Een nieuwe vloer boven de bestaande vloer plaatsen; Vloer op volle grond Een nieuwe vloer uitgraven. Oude vloeren bestaan vaak slechts uit een tegelvloer op zand, dus zonder vloerplaat eronder. Deze vloer kan je eenvoudig uitgraven en vervangen door een nieuwe en geïsoleerde vloer.. Onze EBP-verslaggever heeft een U-waarde ingediend van 55. Voor de berekening van de warmteverliezen via vloeren op volle grond is een. STAP 2 : vraag aan uw architect of EPB-verslaggever te vereiste U-waarde. Om de R-waarde te berekenen moeten we de dikte (in meter) delen door

Het is niet toegestaan om de grond in de Rc waarde van een constructie mee te rekenen! En de Rse is dan 0,0 (net als bij een vloer op zand!) Lambda-waarden ken ik niet ; Minimum isolatie vloer Vloer op volle grond, vloer boven onverwarmde kelder of buitenvloer. Maximale U-waarde = 0,24 W/m²K Om de U-waarde te berekenen, moet u rekening houden met de volledige wandopbouw. We hebben een online tool ontwikkeld, zodat iedereen op een eenvoudige manier de U-waarde kan berekenen. Die hebt u onder andere nodig om op te zoeken op welke premies u recht hebt. Ter info: voor velen is de R-waarde meer gekend Wij berekenen voor u op maat. Neem contact op met onze technical service afdeling via 0800-2525252 of stuur een mail naar: techline@kingspaninsulation.nl. Verkoopinformatie. Neem voor de meest actuele voorraad en productdiktes contact op met het Kingspan Kooltherm® team op tel. 0800 - 54 64 777 (gratis). Disclaime

Een vloer op volle grond Het isoleren van een vloer op volle grond is het moeilijkst en in dit geval moet u ook afwegen of dergelijke ingrijpende werken wel de moeite waard zijn. Dergelijke werken zijn wel ideaal te combineren met het leggen van vloerverwarming, dan bent u immers verplicht om isolatie te leggen Draagvloeren op vaste ondergrond: Deze vloeren worden toegepast in die ruimten op de begane grond, waar een voldoende draagkrachtige ondergrond aanwezig is en die er door hun bestemming voor in aanmerking komen zoals werk-en opslagplaatsen, schuren, binnenplaatsen enz. De ondergrond zal in de regel opgehoogd moeten worden Hallo iedereen, Ik ben bezig de vloer van onze rijwoning (bj 1958) op te breken. Voor de nieuwe vloer had ik graag jullie mening gehoord over de opbouw van de vloer en de diktes van de verschillende lagen, of welke valkuilen ik moet ontwijken. Gegevens: - Oppervlakte vloer: +- 50m² - Maximale hoogte vloeropbouw: geen beperking (vorige vloer lag op chape die op de volle grond lag

Vloeren op volle grond - Energiespare

 1. Je vloer isoleren: waar loopt het typisch mis en waar let je beter extra voor op? Tien boosdoeners
 2. Vloerisolatieplaten: materialen en prijs. Wie comfortabel en zuinig wil wonen, kan niet om vloerisolatie heen. Door de vloer te isoleren met vloerisolatieplaten of gespoten PUR kan je gemiddeld 15 tot 20% op je energiefactuur besparen en dat is mooi meegenomen, zeker op lange termijn
 3. Hierbij vindt je een aantal veel voorkomende houtsoorten die voor gevelbekleding gebruikt worden..

Bron: Baksteen.be is de rekenwaarde van de warmtegeleidbaarheid in een buitenwand, beschermd tegen vocht en condensatie, en in een binnenwand. is de rekenwaarde van de warmtegeleidbaarheid van een materiaal in een buitenwand, die door regeninslag, door oppervlakte- en blijvende inwendige condensatie of door opstijgend vocht nat kan worden bepaald op 15kWh/m² per jaar. De minimale U-waarde voor wanden bedraagt 0,15 W/m²K. DAMPOPEN HOUTSKELET Vloeren 0,16 0,35 Ramen 1,52 1,84 Ventilatiesysteem D (met WTW) A Luchtdichtheid n50 16 aansluiting van wand en vloer op volle grond te vermijden wordt he Grenswaarden voor de thermische isolatie van vloeren VLOERTYPE Vlaanderen Wallonië Brussel Vloeren in contact met de buitenomgeving U max = 0,6 U max = 0,6 U max = 0,6 Vloeren op de volle grond U max = 0,4 of R min = 1,0 (*) U max = 1,2 U max = 1,2 Andere vloeren (boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het beschermde volume, vloeren. Afhankelijk van het soort vloer verschilt ook de dikte van uw vloerisolatie. Zo heeft u een andere dikte van isolatie nodig bij een vloer op volle grond, een vloer boven een kelder of een vloer boven buitenomgeving. Niet alleen de thermische maar ook de akoestische eigenschappen van deze materialen zijn voor u belangrijk Ongewapend beton op vaste grond (meest voorkomende) Gewapend beton op vaste grond (bij gedeeltelijk slechte ondergrond) Funderingspalen (bij zeer slechte ondergrond) Funderingsplaat (bv. onder een kelder) We beschrijven hieronder hoe je een fundering in gewapend- of ongewapend beton zelf kan gieten

Vloeren op volle grond of boven (kruip)kelder Maximale U-waarde W/m²K U=0,4 of R=1.0 0,3 0,15 Minimale R-waarde materiaal m²K/W 1,2 (grond) 3 (kelder) Overeenkomstige isolatiedikte cm 10 5 (grond) 14 (kelder) 14 27 Scheimuren (4) Maximale U-waarde W/m²K 1,0 1,0 1,0 1,0 Minimale R-waarde materiaal m²K/W Overeenkomstige isolatiedikte cm 4 4 4 50,9 rn2 vloer is niet geiSoleerd. Door de vloer op volle grond bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m2K

Vloerplaat op volle grondU(g)* 0,160-0,068 0,050 0,896 17,92 88 Aansluiting gevel - vloer op volle grond De simulatie van de koudebrug naar de bodem vergt een dubbele ber ekening. Enerzijds wordt het volledige detail ber end, anderzijds wordt enkel de invloed van de vloerplaat in contact met de bodem in beschouwing genomen, cfr. U(g)* Bouwen op volle grond... als ik me niet vergis staan meer dan 90% van alle woningen op volle grond. En zoals hierboven aangegeven zijn daar geen problemen mee op vlak van vocht. Als je zeker wil zijn, leg dan een plaatfundering van 30cm of meer. Maar uiteraard kost dat meer dan sleuffunderingen Isolatieplaten voor het isoleren van vloeren. Bij de plaatsing van isolatieplaten op volle grond maakt men vaak gebruik van polyurethaan, polystyreen of minerale wol. Het betreft hier thermische vloerisolatiematerialen die onder de draagvloer worden geplaatst

Vloeren op begane grond : een ecologische en

 1. Omdat er nog geen vloerplaat aanwezig was, moesten we hier op zoek gaan naar een oplossing. Thermovloer. Ons eerste idee was om gebruik te maken van een thermovloer met geëxpandeerde kleikorrels of glasschuim. Een thermovloer is een vloer die bestaat uit een isolerende tussenlaag tussen de vloerplaat en de volle grond
 2. Deze vloerisolatie premie is enkel te verkrijgen op voorwaarde dat: De vloerisolatie geplaatst wordt op een vloer op volle grond of als de vloerisolatie wordt voorzien aan de onderzijde van de vloer (aan het plafond van de onderliggende kelder of kruipkelder) De vloerisolatie geplaatst is door een aannemer, zoals Isolteam; R-waarde >= 2,00m2K/
 3. Bij vloeren op de volle grond moeten waterkerende membranen geplaatst worden onder en op het isolatiemateriaal om de migratie van vocht af te remmen en het risico op rechtstreekse bevochtiging te beperken (zie afbeeldingen 1 en 2). Dit principe dient eveneens gerespecteerd te worden wanneer de isolatie rechtstreeks op de draagvloer (zwevende.
 4. imum eis 0,40W/m²K. Vloer op volle grond isolere
 5. -eis = 1,30 m²K/W Samenstelling: • 25 cm Betonplaat • 6 cm Isolatie gespoten PUR (λ = 0,028 W/mK) • 7 cm Isolerende chape (λ = 0,097 W/mK) • 1 cm Akoestische isolatie ( = 0,042 W/mK) λ • 6 cm Chape • 2 cm Vloerafwerking → U-waarde = 0,23 W.
 6. Om een stabiele, vlakke en goed isolerende vloer te krijgen, kun je kiezen voor verschillende manieren. Je kan gaan voor beton, thermo-isolatie en nog vele andere materialen. Maar als je van plan bent om zo ecologisch mogelijk te werk te gaan, kies je best voor schelpen als vloeropbouw op volle grond

Van een vloer op volle grond telt ook het volume van de vloer onder het maaiveld mee. Bij de bouwknoop tussen vloer op volle grond en buitenmuur begrenzen de buitenzijde van de gevel en de onderzijde van de vloer het BV • Vloeren op volle grond: ± 13 cm EPS, ± 10 cm XPS of gespoten PUR. 8 9 Thermische isolatie-eisen Sinds 2018 spreken we van een 'S-peil' of 'schilpeil' om de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit te drukken. Het vervangt de K-peileis en de eis op de netto-energie-behoefte. Voor een laag S-peil besteedt u aandacht aan Door de vloer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K. Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer op volle grond

Geef met krijt op de muur de verschillende lagen aan, als richtlijn bij het opbouwen van de vloer. Stem de hoogte van de chape af op de geplande afwerking. Ga je voor een tegelvloer, laat dan voldoende ruimte tussen de chape en de (eventuele) dorpel van de deur, zodat je straks een mooie aansluiting krijgt Op de volle grond wordt een folie van. De vloeren op volle grond waren eveneens uitgevoerd met betontegels op 5cm gestabiliseerd zand. Om die reden is vloerisolatie bij renovatie niet altijd rendabel wanneer de vloer direct op volle grond rust. Ontdek de verschillende isolatiemogelijkheden voor een vloer op volle grond en 44,6 m² vloer is niet geïsoleerd. Door de vloer op volle grond bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen. Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K

Vloeren op volle grond - Energiesparen

Interessante optie: onze versterkte versie van Ultriso met een druksterkte van 500 kPa. Je kan deze versie rechtstreeks op volle grond storten. De isolatiewaarde vermindert in dit geval met 20%. De vloerverwarming kan nog steeds in de versterkte mortel gehecht worden binnen een periode van 14 dagen Voor vloerisolatie op volle grond of voor het isoleren van het plafond van een kelder of kruipruimte, heb je recht op een premie van € 6 per m². Voor eindafnemers die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief bedraagt de premie € 9 per m² Op tegelvloeren of houten vloeren is dit normaal gezien geen probleem, maar tapijt verwijder je best voor het aanleggen van de nieuwe vloer. Meer info over parketvloeren vind je in dit artikel . Voor meer info over laminaatvloeren kan je terecht in dit artikel Maw de vloer op volle grond moet een U-waarde hebben van max. 0.24W/m²K. Anderzijds rekent de EPB-verslaggever met een hogere lambdawaarde voor gespoten PUR dan voor PUR-platen. Met 10cm gespoten PUR kom je er niet, dus waarom zou je hier de beslissing nemen om slecht te isoleren,. Ze kan zowel worden toegepast bij renovatie (isoleren van de vloer op volle grond, als drainage tegen opstijgend vocht in de muren), als bij nieuwbouw (volledige isolatie van de stichting). Bij toepassing van Misapor worden verschillende werken van de klassieke opbouw tegelijk in één keer aangepakt

Video: U-waarde isolatie berekenen - Bouw-Energi

Ik ben op zoek naar iemand die een nieuwe vloer van 160 m2 kan storten op volle grond in mijn boerderij. Ophogen tot juiste niveau doe ik zelf, vloerverwarming leggen ook. Zowel isoleren met schuimbeton als op piepschuim vallen onder de opties. Als er nog andere opties zijn is dit ook mogelijk natuurlijk Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 W/m²K. Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer op volle grond Aanbeveling: als de vloer niet of onvoldoende geïsoleerd is, onderzoek de mogelijkheid om de vloer bij de uitvoering va Als de vloer op volle grond niet of onvoldoende geïsoleerd is, zal het energieverbruik verminderen door de vloer (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K. Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmingsinstallatie Aanbeveling: laat een audit uitvoeren op de collectieve installatie. Op een niet-geïsoleerde vloer met tapijt komt namelijk meer huisstofmijt voor. Zo'n vloer is kouder en vochtiger en daar houdt de huismijt van. Vloerisolatie zorgt voor een warmere en drogere vloer en dus voor minder huisstofmijt. Ter vergelijking: op een niet-geïsoleerde vloer met tapijt zitten 2 tot 3 keer zoveel allergenen. Breng wat beton op de grond en plaats er een blokje boven, waarop u de latten zult plaatsen om de vloer gelijk te zetten. Plaats de latten om de vloer gelijk te zetten en controleer hun horizontale stand met een luchtbelwaterpas. Stort het beton op de grond en verspreid het met een schop, daarna met een tuinhark

Karakteristieken van vloeren - Energiespare

00.00.00 Isolatie vloer op volle grond VH m² ++-++-++ Rockwool RockFloor Therm Omschrijving: De isolatie van de vloer op volle grond wordt uitgevoerd met zeer harde rotswolplaten # Rockwool RockFloor Therm die een volumemassa hebben van circa 140 kg/m³ Vloeren op volle grond. Onder houten roostering. Met kurk. Met hennep/kalk. Andere. Kruipruimte. Tuin en schutting. Schelpen onder kunstgras. Bouwen op schelpe De U-waarde (vroeger de K-waarde) Berekend temperatuurverloop in overgang muur-vloer. van een eenvoudige wand kan bepaald worden door de warmteweerstand van de lagen waaruit een wand opgebouwd is op te tellen en daarvan de omgekeerde waarde vast te stellen energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 W/m²K. Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer op volle grond Aanbeveling: als de vloer niet of onvoldoende geïsoleerd is, onderzoek de mogelijkheid om de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren maximale U-waarde voor daken, muren en vloeren die het beschermd volume omhullen niet hoger buitenmuren, buitenschrijnwerk en vloeren op volle grond of boven de buitenomgeving. Wanneer bepaalde ruimtes buiten het beschermd volume vallen, kunnen binnenmuren, tussenvloeren o

De bedoeling van deze EPB-regelgeving is het verhogen van de isolatienormen voor daken, muren en vloeren, om ze te doen beantwoorden aan de Europese richtlijn 2002/01/CE. Gebouwen moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie halen. Andere vloeren (op volle grond,. Rc = 8 m2K/W voor het dak en Rc = 4,5 m2K/W voor de vloer op de begane grond. Daarnaast is er HR++ beglazing toegepast met een U-waarde van 1,49 W/m2K. Het beperken van de luchtdoorlatendheid is een tweede belangrijke stap. Het gekozen niveau van qv10;spec = 0,625 dm³/s.m² is beter dan in het Bouwbeslui grond bij een vloer op de volle grond (nieuwe constructie of renovatie - hechtend of zwevend geplaatst parket). Vocht uit de grond Vocht uit de dekvloer (aanmaakwater) betonnen vloer (aanmaakwater) Door zowel onder de dekvloer als onder de vloer-bedekking (bij zwevende plaatsing) doeltreffende waterkerende membranen te plaatsen, kan men d Styrobet kan ook door middel van speciale MaxiMixers op de werf geleverd worden. 3. MATERIAALEIGENSCHAPPEN € Isobet Styrobet Pirotherm Piromix Piroline Isobet-Plus Pirotherm-G-08 G-02 G-05 Toepassingen Vloer boven (kruip -)kelder Vloer op volle grond Technische gegevens Verpakking Isolatiewaarde Verwerking Technische eigenschappen Lastenboek. Je vloer uitbreken en een nieuwe vloer leggen: 3 aandachtspunten. Heb je na lang wikken en wegen beslist om een nieuwe vloer te leggen? Begin dan niet overhaast je oude vloer uit te breken, maar lees eerst rustig onze tips door.Zo voorkom je vervelende verrassingen

Ze worden aangezet op de draagkrachtige grond en aan de buitenwanden op minimum 80 cm onder het uiteindelijke maaiveld (vorstvrije diepte). Het systeem is toepasbaar bij vloeren op volle grond, kruipkelders of kelders, op voorwaarde dat de draagkracht van je grond goed en gelijkmatig is Vloeren op volle grond of boven (kruip)kelder Maximale U-waarde W/m²K U=0,4 of R=1.0 0,3 0,15 Minimale R-waarde materiaal m²K/W 1,2 (grond) 3 (kelder) Overeenkomstige isolatiedikte cm 10 5 (grond) 14 (kelder) 14 27 Scheimuren (4) Maximale U-waarde W/m²K 1,0 1,0 1,0 1,0 Minimale R-waarde materiaal m²K/W Overeenkomstige isolatiedikte cm 4 4 4 Gezien de goede zandgrond bestaat de fundering. 3.2 Andere vloeren: vloeren in direct contact met de grond (vloeren op volle grond en ingegraven keldervloeren), vloer boven kruipruimte en kelder Bij die vloeren moet voldaan worden aan de maximale U-waarde of aan de minimale R-waarde. Naam vloer Behoort tot schildeel Behoort tot energiesector Begrenzing Type Opp. [m²] Helling [°] U [W/m²K. Het isoleren van de vloer op volle grond of van het plafond van een kelder: 6 euro/m², mits uitgevoerd door een aannemer, en een R-waarde van de isolatie van minstens 2,0 m²K/W. Het laten plaatsen van hoogrendementsbeglazing : 8 euro/m² voor glas met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K zijn de eisen op UW,max = 2.5 en op U g,max =1.6 enkel op de nieuwe raam van toepassing. (3) Totale R-waarde berekend van het binnenoppervlak tot het contactoppervlak met de volle grond, de kruipruimte of de onverwarmde kelder. (4) De U-waarde is berekend volgens de specificaties van de Minister

Rekenbladen - Energiespare

Vloerisolatie op volle grond Isolatie op het plafond van 6 euro per m² een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte • Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW. • De berekening van de premie gebeurt op basis van de vloer Vloer op de bodem. Het gekozen isolatiemateriaal moet waterdicht zijn en bestand zijn tegen indrukking. Problematische bouwknopen zijn moeilijk te vermijden op draagmuren boven de vloer. In het geval van een renovatie waarbij de vloerplaat op de volle grond wordt vervangen. horizontale belastingen die op de vloer aangrijpen op te vangen. In België worden dergelijke profielen echter zelden toegepast, terwijl ze in aardbevings-gevoelige gebieden onontbeerlijk zijn. oVerbrUggingsprofielen Op plaatsen waar geen vijzel kan gezet worden, kan Afb. 7 Uitzettingsvoeg in de verhoogde vloer. 1. Paneel 2. Uitzettingsvoeg 3.

Minimale isolatiewaarde anno 2016? Energietips Lambd

EPB-eisentabellen per aanvraagjaar - Energiespare

Elk type vloer vraagt een andere manier van isoleren. In tegenstelling tot een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren, is isolatie van een vloer op volle grond minder evident. Je kunt ofwel de vloer uitgraven ofwel het vloerniveau verhogen Men kan de ondergrond op de gewenste diepte uitgraven om ruimte te creëren voor vloerisolatie. Vloer boven buitenomgeving wordt geïsoleerd langs de onderzijde. Er dient minimum 12 cm minerale wol gebruikt te worden. Terugverdientijd: Vloerisolatie op volle grond vermeerderen van 6 cm tot 10 cm 56,7 jaar 9. Gemene muur (muur op perceelsgrens Zomer: vloer warmt niet snel op omdat ik de vloerpomp laat draaien en de warmte die in de vloer komt (zoninstraling) verdeel ik over de rest van de BG. Dat is mijn theorie en die werkt totdat het langdurig warm is (weken). Maar in de volle zomer werkt er een ander goed koelingsmiddel. Zonnedoek voor de ramen, geen zon binnen bijna geen opwarming

Vloeren boven kruipruimten - Energiespare

Betonnen vloerplaat op volle grond. Hier gaat het om beton dat niet aan een agressief milieu wordt blootgesteld (blootstellingsklassen 1 en 2 volgens NBN B15-001). Dit is voor beton dat op een normale manier mag verharden en beton voor lage en middelmatige sterkteklassen Chape op plankenvloer. Een chape op een plankenvloer plaatsen is zeker mogelijk. Voorwaarden zijn wel dat de vloer voldoende stabiel is en dat de juiste materialen gebruikt worden. In dit artikel kun je lezen welke materialen dat zijn en welke alternatieven er zijn voor een chape op een houten vloer binnenmuren op een vloerplaat op volle grond Fig.16: een binnenmuur op een vloerplaat op volle grond, die de vloerisolatie onderbreekt, is geen bouwknoop LET OP: daar waar twee scheidingsconstructies samenkomen, zelfs al bevindt de aansluiting zich volledig ondergronds, is ALTIJD een bouwknoop Vloer op volle grond Brochure • maart 2013 • OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Om inzicht te krijgen in de Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelementen (MMG) werd een databank ontwikkeld waarbij de MMG-bepalingsmethode aan de basis ligt voor het berekenen van de milieuprofielen PRINCIPES VEZELS BEREKENING SPECIFICATIES & DETAILLERING Detaillering - Vloeren op volle grond A-A' Ø6 @150 50cm 40/42 40. PRINCIPES VEZELS BEREKENING SPECIFICATIES & DETAILLERING Vloeren op kolommen Structurele integriteit CSA A-23-13-94 fib MC'10 Detaillering - Vloeren op kolommen 3Ø16 doorlopend 41/42 41

Vloerisolatie Habitos

Rekenbladen VEA - Energiebewust Ontwerpe

Gieten van betonnen vloerplaat Ruwbouwwerken onder de grond

 • Wat is gezuurd glas.
 • Norton Utilities Review.
 • Offerfeest 2020 België.
 • Bloedprikken Maasstad corona.
 • Michael Kors Smartwatch handleiding.
 • Houten letters 15 cm.
 • E^1.
 • Geëxciteerde toestand betekenis.
 • Uncharted The Nathan Drake Collection.
 • Plattegrond Paramaribo.
 • Wrijvingsweerstand.
 • Sluierstaart ziektes.
 • Nate Dogg Regulate.
 • Dermatoloog haaruitval Gent.
 • Gele accessoires HEMA.
 • La Vie en rose tattoo.
 • Cronos IT.
 • Labradoriet oorbellen.
 • Voedingsschema fitness vrouw.
 • Ionisatie energie berekenen.
 • Nederlands leren Beroepen.
 • Messy long bob.
 • Politiek gebouw Berlijn.
 • Ugent bachelor geologie.
 • Zoeloe dans.
 • Comedonenlepel douglas.
 • Aardbeien siroop maken.
 • MMS Android app.
 • Dagboek van een muts zoek het lekker uit illustrator.
 • Seksuele ontwikkeling jongvolwassenen.
 • Kangoeroewoning te koop Vlaams Brabant.
 • Bulldog clip goud.
 • Talitha Getty.
 • Wolf oven prijs.
 • Vacature illustrator uitgeverij.
 • Zaden bewaren.
 • Rubus loganobaccus Thornless Logan.
 • Anoniem bellen iPhone achterhalen.
 • IPhone ontgrendelen zonder touchscreen.
 • Panasonic ER1611.
 • Contrex water vermageren.